thang may mitsubishi thu mua phe lieu gia cao thu mua phe lieu inox thu mua phe lieu dong thu mua phe lieu nhom Dầu cắt gọt và dầu cắt gọt pha nước thiet ke ho ca koi tren san thuong Dầu cầu hộp số ho ca koi nhat ban http://hangthanhly436.com/ Nguyễn Viết Tư http://xuongbanghecafe.com
Kết quả tìm kiếm - Việt Nam Tượng Kỳ

Tìm Kiếm:

Type: Bài viết; Tài khoản: hduc2012

Trang 1/20 1 2 3 4

Tìm Kiếm: Tìm trong0.18 giây.

 1. Chủ đề: Sát cuộc luyện tập

  Người gửi: hduc2012
  Trả lời
  181
  Lần đọc
  14,742

  Hình 84:...

  Hình 84: 4kabC1/4a3n/9/5NP1p/9/9/8P/1p7/1c1rAKn2/R8 r
  Đỏ đi trước ,đánh giá và đi tiếp như thế nào để dẫn đến thắng,thua hay hòa cờ?


  www_dpxq_com
  500,350
  HÌNH 84
  ...
 2. Chủ đề: Sát cuộc luyện tập

  Người gửi: hduc2012
  Trả lời
  181
  Lần đọc
  14,742

  Hình 83:...

  Hình 83: 3ak4/3Ra2N1/4N4/9/9/9/3pP4/B3C1n1B/2rp2r2/4K4 r

  Đỏ đi trước ,đánh giá và đi tiếp như thế nào để dẫn đến thắng,thua hay hòa cờ?


  www_dpxq_com
  500,350
  HÌNH 83
  ...
 3. Chủ đề: Sát cuộc luyện tập

  Người gửi: hduc2012
  Trả lời
  181
  Lần đọc
  14,742

  Cách giải Hình 82 www_dpxq_com ...

  Cách giải Hình 82


  www_dpxq_com
  500,350
  HÌNH 82
 4. Chủ đề: Sát cuộc luyện tập

  Người gửi: hduc2012
  Trả lời
  181
  Lần đọc
  14,742

  Cách giải Hình 81 www_dpxq_com ...

  Cách giải Hình 81


  www_dpxq_com
  500,350
  HÌNH 81
 5. Chủ đề: Sát cuộc luyện tập

  Người gửi: hduc2012
  Trả lời
  181
  Lần đọc
  14,742

  Hình 82:...

  Hình 82: 4kabC1/4a3n/9/5NP1p/9/9/8P/1p7/1c1rAKn2/R8 r
  Đỏ đi trước ,đánh giá và đi tiếp như thế nào để dẫn đến thắng,thua hay hòa cờ?


  www_dpxq_com
  500,350
  HÌNH 82
  ...
 6. Chủ đề: Sát cuộc luyện tập

  Người gửi: hduc2012
  Trả lời
  181
  Lần đọc
  14,742

  Hình 81:...

  Hình 81: 2b2kbn1/4a1N2/9/9/4P2N1/4P4/6Pr1/6n2/3pAC3/4K3c r
  Đỏ đi trước ,đánh giá và đi tiếp như thế nào để dẫn đến thắng,thua hay hòa cờ?


  www_dpxq_com
  500,350
  HÌNH 81
  ...
 7. Chủ đề: Sát cuộc luyện tập

  Người gửi: hduc2012
  Trả lời
  181
  Lần đọc
  14,742

  Cách giải Hình 80 (lời giải và bình luận...

  Cách giải Hình 80

  (lời giải và bình luận của Bạn tinhlahan702.Rất cám ơn Bạn tinhlahan702 )


  www_dpxq_com
  500,350
  HÌNH 80
 8. Chủ đề: Sát cuộc luyện tập

  Người gửi: hduc2012
  Trả lời
  181
  Lần đọc
  14,742

  Cách giải Hình 79 (lời giải và bình luận...

  Cách giải Hình 79

  (lời giải và bình luận của Bạn tinhlahan702.Rất cám ơn Bạn tinhlahan702 )


  www_dpxq_com
  500,350
  HÌNH 79
 9. Chủ đề: Nước Nhấp

  Người gửi: hduc2012
  Trả lời
  7
  Lần đọc
  364

  Hình 4: 3k1ar2/4aN3/3P5/7C1/6b2/9/9/9/9/4KA3 r ...

  Hình 4: 3k1ar2/4aN3/3P5/7C1/6b2/9/9/9/9/4KA3 r

  Đỏ đi trước ,đánh giá và đi tiếp như thế nào để dẫn đến thắng,thua hay hòa cờ?


  www_dpxq_com
  500,350
  HÌNH 4
  ...
 10. Chủ đề: Nước Nhấp

  Người gửi: hduc2012
  Trả lời
  7
  Lần đọc
  364

  Hình 3: 2bk5/4P4/c3b2c1/R8/9/9/8n/9/9/4K4 r ...

  Hình 3: 2bk5/4P4/c3b2c1/R8/9/9/8n/9/9/4K4 r

  Đỏ đi trước ,đánh giá và đi tiếp như thế nào để dẫn đến thắng,thua hay hòa cờ?


  www_dpxq_com
  500,350
  HÌNH 3
  ...
 11. Chủ đề: Nước Nhấp

  Người gửi: hduc2012
  Trả lời
  7
  Lần đọc
  364

  Cách giải Hình 2 (lời giải và bình luận...

  Cách giải Hình 2

  (lời giải và bình luận của Anh Kiem_Nhat .Rất cám ơn Anh Kiem_Nhat )


  www_dpxq_com
  500,350
  Hình 2
 12. Chủ đề: Nước Nhấp

  Người gửi: hduc2012
  Trả lời
  7
  Lần đọc
  364

  Cách giải Hình 1 (lời giải và bình luận...

  Cách giải Hình 1

  (lời giải và bình luận của Anh Kiem_Nhat.Rất cám ơn Anh Kiem_Nhat)

  www_dpxq_com
  500,350
  9999999949599954859999999999999999999930504120270699999999999947
  HÌNH 1...
 13. Chủ đề: Nước Nhấp

  Người gửi: hduc2012
  Trả lời
  7
  Lần đọc
  364

  Hình 2:...

  Hình 2: 8r/4a4/2N2k3/4R1pnn/9/4c4/9/9/r2p1p3/4K2c1 r

  Đỏ đi trước ,đánh giá và đi tiếp như thế nào để dẫn đến thắng cờ?


  www_dpxq_com
  500,350
  HÌNH 2
  ...
 14. Chủ đề: Nước Nhấp

  Người gửi: hduc2012
  Trả lời
  7
  Lần đọc
  364

  Nước Nhấp

  .Khi di động 1 quân cờ , quân cờ khác có thể trực tiếp chiếu tướng ,các nước này lập đi lập lại 1 lần hoặc nhiều lần thì gọi nước nhấp .Trong thực chiến thường dùng kỹ thuật nước nhấp để vận quân...
 15. Kỳ thủ 8 tuổi Gia Phúc giành giải VĐV yêu thích nhất tại Cúp Chiến thắng 2017

  https://nld.mediacdn.vn/thumb_w/540/2017/pham-tran-gia-phuc-bb-1498401381341.jpg

  Phạm Trần Gia Phúc đoạt giải VĐV yêu thích nhất Cúp Chiến thắng 2017
  Kỳ thủ 8 tuổi Phạm Trần Gia Phúc (hạng...
 16. Chủ đề: Sát cuộc luyện tập

  Người gửi: hduc2012
  Trả lời
  181
  Lần đọc
  14,742

  Hình 80:...

  Hình 80: 1C2kab2/4a4/c1n1b1n2/p5p1p/2r6/2N1p4/P5P1P/B3C4/R8/3AKAB2 r

  Đỏ đi trước ,đánh giá và đi tiếp như thế nào để dẫn đến thắng,thua hay hòa cờ?


  www_dpxq_com
  500,350
  HÌNH 80...
 17. Chủ đề: Sát cuộc luyện tập

  Người gửi: hduc2012
  Trả lời
  181
  Lần đọc
  14,742

  Hình 79:...

  Hình 79: 3nkab1r/4a4/1R2b3n/C1p3p1p/c2NR4/9/2Pr2P1P/2c1C4/9/2BAKAB2 r

  Đỏ đi trước ,đánh giá và đi tiếp như thế nào để dẫn đến thắng,thua hay hòa cờ?


  www_dpxq_com
  500,350
  HÌNH 79...
 18. Chủ đề: Sát cuộc luyện tập

  Người gửi: hduc2012
  Trả lời
  181
  Lần đọc
  14,742

  Cách giải Hình 78 www_dpxq_com 500,350...

  Cách giải Hình 78


  www_dpxq_com
  500,350
  HÌNH 78
 19. Chủ đề: Sát cuộc luyện tập

  Người gửi: hduc2012
  Trả lời
  181
  Lần đọc
  14,742

  Cách giải Hình 77 www_dpxq_com 500,350...

  Cách giải Hình 77


  www_dpxq_com
  500,350
  Hình 77
 20. Chủ đề: Sát cuộc luyện tập

  Người gửi: hduc2012
  Trả lời
  181
  Lần đọc
  14,742

  Hình 78: 9/5k1C1/9/9/4N4/9/5c3/4p4/3p1r3/2R1K4 r...

  Hình 78: 9/5k1C1/9/9/4N4/9/5c3/4p4/3p1r3/2R1K4 r

  Đỏ đi trước ,đánh giá và đi tiếp như thế nào để dẫn đến thắng,thua hay hòa cờ?


  www_dpxq_com
  500,350
  HÌNH 78...
 21. Chủ đề: Sát cuộc luyện tập

  Người gửi: hduc2012
  Trả lời
  181
  Lần đọc
  14,742

  Hình 77:...

  Hình 77: 2b6/4a3C/3kbaN2/9/2n4R1/p2r1NB2/4P3c/9/4A4/2BAK4 r
  Đỏ đi trước ,đánh giá và đi tiếp như thế nào để dẫn đến thắng,thua hay hòa cờ?


  www_dpxq_com
  500,350
  HÌNH 77 ...
 22. Chủ đề: Sát cuộc luyện tập

  Người gửi: hduc2012
  Trả lời
  181
  Lần đọc
  14,742

  Cách giải Hình 76 www_dpxq_com 500,350...

  Cách giải Hình 76


  www_dpxq_com
  500,350
  HÌNH 76
 23. Chủ đề: Sát cuộc luyện tập

  Người gửi: hduc2012
  Trả lời
  181
  Lần đọc
  14,742

  Cách giải Hình 75 www_dpxq_com 500,350...

  Cách giải Hình 75


  www_dpxq_com
  500,350
  Hình 75
 24. Chủ đề: Sát cuộc luyện tập

  Người gửi: hduc2012
  Trả lời
  181
  Lần đọc
  14,742

  Hình 76:...

  Hình 76: r1baka3/9/2n6/pPp1p1n1p/9/2R2N3/P6RP/1C2B4/4A1r2/4KA3 r

  Đỏ đi trước ,đánh giá và đi tiếp như thế nào để dẫn đến thắng,thua hay hòa cờ?


  www_dpxq_com
  500,350
  HÌNH...
 25. Chủ đề: Sát cuộc luyện tập

  Người gửi: hduc2012
  Trả lời
  181
  Lần đọc
  14,742

  Hình 75:...

  Hình 75: 5R3/3k5/4b4/3P2p2/6C2/5N3/3np4/9/4p1p2/5K3 r

  Đỏ đi trước ,đánh giá và đi tiếp như thế nào để dẫn đến thắng,thua hay hòa cờ?


  www_dpxq_com
  500,350
  HÌNH 75
  ...
Hiện kết quả từ 1 tới 25 của 500
Trang 1/20 1 2 3 4
BQT VietNamChess.vn Chúc Các Bạn Năm Mới 2015 Vạn Sự Như Ý - An Khang Thịnh Vượng
BQT VietNamChess.vn Chúc Các Bạn Năm Mới 2015 Vạn Sự Như Ý - An Khang Thịnh Vượng